Elektropomiar
O firmie Pomiary elektryczne Termowizja Natężenie oświetlenia Jakość zasilania Wykonawstwo Kontakt

Pomiary elektryczne – kiedy trzeba je prowadzić?

Obowiązek wykonania badań dotyczy każdej nowej oraz zmodernizowanej instalacji elektrycznej, nim zostanie ona dopuszczona do użytku. Ponadto, każda tego typu instalacja powinna być poddawana badaniom okresowym przeprowadzanym nie rzadziej niż raz na pięć lat. Częściej pomiar trzeba przeprowadzać w przypadku miejsc, w których istnieje ryzyko porażenia prądem, wystąpienia pożaru lub wybuchu, którego przyczyną byłaby degradacja, a także w przypadku instalacji bezpieczeństwa. Częstszym badaniom powinny być także poddawane pomieszczenia, w których znajdują się zarówno instalacje niskiego, jak i wysokiego napięcia oraz w obiektach komunalnych, czy na terenach budowy.

Zgodnie z Ustawą dotyczącą Prawa budowlanego, do ich przeprowadzania zobowiązani są właściciele obiektów lub ich zarządcy.

Odnowienie badań wymagane jest również w przypadku oddziaływania na instalacje czynników zewnętrznych. Mogą to być np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, takie jak wyładowania, wichury, czy powodzie, które dokonały uszkodzenia obiektu lub sprowadziły na niego bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Protokół przeprowadzenia pomiarów elektrycznych jest niezbędny do uzyskania odszkodowania, w przypadku np. powodzi lub pożaru. Brak dokumentu może uniemożliwić otrzymanie odszkodowania.

W trakcie pracy sprawdzane są połączenia, poprawne działanie wszystkich zabezpieczeń i sprzętu. Badana jest także oporność, środki ochrony, powierzchnia izolacyjna oraz uziemienie.

Kto jest uprawniony do przeprowadzania pomiarów elektrycznych?

Badania przeprowadzać mogą osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje upoważniające do wykonywania dozoru nad eksploatowaniem instalacji oraz sieci energetycznych. Tylko osoby posiadające uprawnienia kontrolno-pomiarowe mogą wystawić protokół, który będzie ważny z punktu widzenia prawnego.

Tylko tego typu uprawnienia są dowodem, że dana osoba posiada stosowną wiedzę, pozwalającą na uzyskanie rzetelnych wyników. Warto wynająć specjalistę do przeprowadzenia badań, ponieważ w ten sposób minimalizuje się ryzyko uszkodzenia instalacji na skutek błędu w trakcie czynności kontrolnych.

<< Wróć do porad

Elektropomiar P.U.P.H Piotr Nyczak | 60-111 Poznań, ul.Głogowska 227A | tel./fax 0(61) 878-92-16 | email: biuro@elektropomiar.eu