Elektropomiar
O firmie Pomiary elektryczne Termowizja Natężenie oświetlenia Jakość zasilania Wykonawstwo Kontakt

Badanie natężenia oświetlenia

Przedstawiamy naszą ofertę w zakresie badania natężenia oświetlenia

Pomiary pozwalają stwierdzić, czy w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy zastosowano odpowiednie oprawy i źródła światła. Na ich podstawie można określić, czy światło w danym obiekcie lub pomieszczeniu jest odpowiednie. Jest to bardzo ważne, ponieważ stanowi ono czynnik, który ma wpływ na komfort pracy, a także samopoczucie i bezpieczeństwo osób przebywających w danym pomieszczeniu.

Zgodnie z prawem, obowiązek pomiaru natężenia oświetlenia na stanowisku pracy należy do pracodawcy. Jego poziom powinien być dostosowany do rodzaju wykonywanych czynności oraz mieścić się w normach, które wynikają z rozporządzenia dotyczącego ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 12464-1, przyrządami z aktualnymi świadectwami wzorcowania. Stanowią potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania oświetlenia znajdującego się w danym pomieszczeniu.

Protokoły zawierają zarówno wyniki w postaci tabelarycznej, jak i szkice z naniesionymi obrysami ścian, stanowisk pracy i średnimi wynikami pomiarów. Swoje usługi realizujemy na terenie Poznania oraz w jego okolicach. Dzięki nam stworzysz optymalne warunki wszystkim zatrudnionym i spełnisz wymagania prawa pracy

Elektropomiar P.U.P.H Piotr Nyczak | 60-111 Poznań, ul.Głogowska 227A | tel./fax 0(61) 878-92-16 | email: biuro@elektropomiar.eu