Elektropomiar
O firmie Pomiary elektryczne Termowizja Natężenie oświetlenia Jakość zasilania Wykonawstwo Kontakt

Badanie natężenia oświetlenia

Pomiary jakości zasilania i poboru mocy i prądów

Równolegle z pomiarami ochronnymi (ochrona przed dotykiem pośrednim, rezystancji izolacji przewodów, kabli i urządzeń, elektronarzędzi itp.) oferujemy naszym klientom pomiar jakości zasilania i poboru mocy i prądów.

Pomiar jakości zasilania i poboru mocy i prądów może dotyczyć zarówno głównego zasilania zakładu, obwodu zasilania podrozdzielni lub też obwodu zasilania konkretnego urządzenia.

Dzięki możliwości późniejszej analizie zarejestrowanych wartości wybranych parametrów, możemy oceniać:

zakłócenia (przepięcia i spadki) napięcia na fazach zasilających
równomierność obciążenia faz
pobór mocy i energii elektrycznej
harmoniczne napięć i prądów
wartość współczynnika mocy
wartość współczynnika cos(fi)

Powyższe badania pozwalają również na prawidłowy dobór baterii kondensatorów kompensacyjnych.

Rejestracja danych

W celu zarejestrowania potrzebnych danych na szynach rozdzielni lub na przewodach zasilających dane urządzenie zakładamy cęgi prądowe i podłączamy przewody napięciowe.

Dzięki zastosowaniu cęg giętkich (tzw. flex) mamy możliwość założenia ich nawet w miejscach, które są niedostępne dla cęg sztywnych.

W trakcie rejestracji do pamięci urządzenia są zapisywane 64 parametry dowolnie wybrane z tabeli poniżej.

SYMBOLE OPIS
V1, V2, V3 Wartości skuteczne (RMS) napięć fazy 1, fazy 2, fazy 3
V12, V23, V31 Wartości napięć międzyfazowych
I1, I2, I3 Wartości skuteczne (RMS) prądów fazy 1, fazy 2, fazy 3
In Wartość skuteczna (RMS) prądu przewodu neutralnego
DC Składowa stała napięcia lub prądu
h01-h49 Harmoniczne 01-49 napięć lub prądów
ThdV Współczynnik całkowitego odkształcenia napięcia
ThdI Współczynnik całkowitego odkształcenia prądów
Pt, P1, P2, P3 Wartość mocy czynnej (całkowitej, fazy 1, fazy 2, fazy3)
Qt, Q1, Q2, Q3 Wartość mocy biernej (całkowitej, fazy 1, fazy 2, fazy3)
St, S1, S2, S3 Wartość mocy pozornej (całkowitej, fazy 1, fazy 2, fazy3)
Pft, pf1, pf2, pf3 Wartość współczynnika mocy (całkowity, fazy 1, fazy 2, fazy 3)
dPft, dPf1, dPf2, dPf3 Wartość cosfi (całkowity, fazy 1, fazy 2, fazy3)
Eat, Ea1, Ea2, Ea3 Wartość energii czynnej (całkowitej, fazy 1, fazy 2, fazy 3)
Erit, Eri1, Eri2, Eri3 Wartość energii biernej indukcyjnej (całkowitej, fazy 1, fazy 2, fazy 3)
Erct, Erc1, Erc2, Erc3 Wartość energii biernej pojemnościowej (całkowitej, fazy 1, fazy 2, fazy 3)
Est, Es1, Es2, Es3 Wartość energii pozornej (całkowitej, fazy 1, fazy 2, fazy 3)

Oprócz powyższych parametrów urządzenie rejestruje (niezależnie od czasu uśredniania) anomalie napięciowe. Są to przepięcia i spadki napięcia trwające minimum 10ms, a mające niekorzystny wpływ na prace urządzeń elektronicznych.

Czas trwania rejestracji zależy od ilości wybranych parametrów i określenia tzw. czasu uśredniania (np. rejestracja 64 parametrów z czasem uśredniania równym 1 minucie jest możliwa przez 5 dni - 24godziny/dobę).

Z każdej rejestracji Państwa firma otrzyma szczegółowy i obszerny protokół zawierający dane, wykresy i wnioski.

Elektropomiar P.U.P.H Piotr Nyczak | 60-111 Poznań, ul.Głogowska 227A | tel./fax 0(61) 878-92-16 | email: biuro@elektropomiar.eu