Elektropomiar
O firmie Pomiary elektryczne Termowizja Natężenie oświetlenia Jakość zasilania Wykonawstwo Kontakt

Pomiary elektryczne

Przedstawiamy naszą ofertę w zakresie pomiarów elektrycznych

Nasza firma wykonuje badania i pomiary elektryczne od 1984 roku. Co roku pogłębiamy i uzupełniamy naszą wiedzę na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zapewnić solidną i fachową obsługę naszych KLIENTÓW. Nasza praca nie kończy się na przekazaniu protokołów pomiarów. Zawsze pomożemy rozwiązać problemy z instalacją elektryczną.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Badanie jakości zasilania i poboru mocy i prądów

Pomiar jakości zasilania i poboru mocy i prądów może dotyczyć zarówno głównego zasilania zakładu, obwodu zasilania podrozdzielni lub też obwodu zasilania konkretnego urządzenia.

Dzięki możliwości późniejszej analizie zarejestrowanych wartości wybranych parametrów, możemy oceniać:

zakłócenia (przepięcia i spadki) napięcia na fazach zasilających
równomierność obciążenia faz
pobór mocy i energii elektrycznej
harmoniczne napięć i prądów
wartość współczynnika mocy
wartość współczynnika cos(fi)

Powyższe badania pozwalają również na prawidłowy dobór baterii kondensatorów kompensacyjnych.

Badanie i rejestracja może być przeprowadzona przez dłuższy okres czasu, co pozwala na wychwycenie nawet chwilowych źródeł zakłóceń w instalacji elektrycznej.

Z każdej rejestracji Państwa firma otrzyma szczegółowy i obszerny protokół zawierający dane, wykresy i wnioski.

Pomiary ochrony przed dotykiem pośrednim

Pomiary ochrony przed dotykiem pośrednim (zwane przez niektórych, według starej terminologii i sposobu realizacji, zerowaniem) mają za zadanie sprawdzenie, czy przebywającym w pomieszczeniach ludziom nie grozi porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia metalowych części przewodzących.

Są to podstawowe pomiary elektryczne mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi. Ochrona przed porażeniem jest zwykle realizowana poprzez szybkie wyłączenie napięcia zasilania. Innymi słowy zanim niebezpieczne napięcie mogłoby zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi następuje jego wyłączenie poprzez urządzenie zabezpieczające (bezpiecznik lub wyłącznik instalacyjny).

Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem wykonuje się mierząc, w zależności od rodzaju sieci, rezystancję/impedancje pętli zwarcia lub rezystancję uziomu czy przewodu ochronnego.

Tylko właściwie dobrany sposób wykonania pomiaru jak i użycie właściwych przyrządów, pozwala na poprawną ocenę ochrony przed dotykiem pośrednim.

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji pozwalają ocenić skuteczność ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz czy nie występuje zagrożenie pożarem.

Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych. Jej dobry stan gwarantuje dobrą ochronę przed dotykiem bezpośrednim czyli przed bezpośrednim porażeniem prądem elektrycznym.

Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych ma za zadanie podwyższyć stopień ochrony przed dotykiem pośrednim. Stanowią one element ochrony dodatkowej (uzupełniającej) przed porażeniem prądem elektrycznym.

Wyłączniki różnicowo-prądowe są dość skomplikowanymi elementami instalacji elektrycznej i dlatego, aby właściwie spełniały swoją rolę, należy zwrócić na nie szczególną uwagę.

Pomiarów zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych dokonuje się odpowiednimi przyrządami do tego przeznaczonymi. Pozwalają one określić zarówno czas, jak i prąd zadziałania wyłącznika. Bardzo ważną, a często lekceważoną, czynnością eksploatacyjną jest okresowe wyłączanie wyłącznika przyciskiem test. Należy to robić, w zależności od zaleceń producenta, raz na 1 miesiąc lub raz na 3 miesiące.

Testuj działanie wyłącznika różnicowo-prądowego zgodnie z zaleceniami producenta!!!

Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia pozwalają zapewnić właściwe oświetlenie w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Jest to jeden z ważniejszych elementów wpływający na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu.

Dbajmy o swoje oczy !!!

Badanie elektronarzędzi

Badanie elektronarzędzi, często bagatelizowane, pozwala na jednoznaczną ocenę bezpieczeństwa pracy ludzi, którzy z nich korzystają.

Elektronarzędzia są urządzeniami wykorzystywanym często przez różnych ludzi nawet na tej samej zmianie. Zadbajmy o to, żeby każdy kto używa elektronarzędzi wiedział, że może robić to w sposób bezpieczny i niezagrażający jego zdrowiu i życiu.

Pamiętajmy, że do właściwego przeprowadzenia badania elektronarzędzi, wymagany jest specjalistyczny przyrząd pomiarowy.

Pomiary instalacji odgromowej

Pomiary instalacji odgromowej pozwalają na ocenę zespołu urządzeń, mającego na celu zbieranie i odprowadzenie całkowicie lub częściowo ładunku elektrycznego (pioruna) do ziemi.

Ochrona odgromowa ma na celu uniemożliwienie bezpośredniego wyładowania piorunowego w obiekt lub zminimalizowanie skutków pośrednich spowodowanych wyładowaniem.

Ochrona odgromowa w połączeniu z ochroną przepięciową instalacji elektrycznej skutecznie zabezpiecza zainstalowane w obiekcie urządzenia.

Elektropomiar P.U.P.H Piotr Nyczak | 60-111 Poznań, ul.Głogowska 227A | tel./fax 0(61) 878-92-16 | email: biuro@elektropomiar.eu