Elektropomiar
O firmie Pomiary elektryczne Termowizja Natężenie oświetlenia Jakość zasilania Wykonawstwo Kontakt

Czym jest termowizja?

Za pomocą badań termowizyjnych można wykonać zdjęcia obrazujące, jak rozkładają się temperatury w danym pomieszczeniu lub w obiekcie. Na fotografiach, fachowo nazywanych termogramami, wykonanych w trakcie badania, pojawiają się barwy reprezentujące temperatury panujące w danym miejscu. Podczas, gdy barwy żółte i czerwone przedstawiają obiekty ciepłe, kolor niebieski i czarny ukazuje powierzchnie zimne.

Przeprowadzenie badań może być pomocne podczas:

  • lokalizacji mostków termicznych,
  • wyszukiwania podmuchów wokół okien,
  • badania instalacji elektrycznych,
  • badania ocieplenia na poddaszach,
  • lokalizacji zawilgoceń,
  • szukania ciągów wstecznych w wentylacji,
  • sprawdzania, w jaki sposób zostało ułożone ogrzewanie podłogowe,
  • wyszukiwania przecieków w instalacjach wodnych,
  • wskazania mokrych tynków,

Badanie termowizyjne stanowi nowoczesną, a przy tym najdokładniejszą metodę lokalizacji miejsc, w których występują straty ciepła. Przeprowadzane przez nas pomiary są w pełni nieinwazyjne, ponieważ nie ingerują w strukturę budynku.

Jakie korzyści płyną z zastosowania termowizji?

Dzięki przeprowadzeniu badań możemy wskazać miejsca, w których następują największe straty energii. Pomiary przeprowadzane są zarówno wewnątrz, jak i od zewnątrz, w obu przypadkach pozwalają określić, którędy ciepło wydostaje się poza budynek. Na podstawie termogramów można określić, w jaki sposób powinna zostać przeprowadzona termomodernizacja. Remonty wykonane na podstawie badań termograficznych pozwalają znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania.

Kiedy można przeprowadzać badania termowizyjne?

Pomiary termowizyjne przeprowadzane są zarówno przed oddaniem budynku do użytkowania, jak i w czasie późniejszym, zwłaszcza podczas planowania remontu ocieplenia.

Ze względu na to, że pomiar może być przeprowadzony jedynie, gdy temperatura wnętrza budynku różni się od tej, panującej na zewnątrz, badania przeprowadzane są sezonowo. Z tego powodu można wykonać je jedynie wiosną, jesienią i zimą.

Poza tymi porami roku, badaniom poddawane są instalacje elektryczne oraz instalacje wodne.

<< Wróć do porad

Elektropomiar P.U.P.H Piotr Nyczak | 60-111 Poznań, ul.Głogowska 227A | tel./fax 0(61) 878-92-16 | email: biuro@elektropomiar.eu